CRKBO kwaliteitsbepalingen

crkbo_logo

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs is een onafhankelijke organisatie die opleidingsinstituten onderzoekt of zij aan onderstaande aspecten voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen. Toetsing vindt plaats door middel van een uitgebreide audit.

Kwaliteitsbepalingen en normen waaraan een opleidingsinstituut moet voldoen om ingeschreven te worden in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs:

 1. Duidelijke informatie in de Nederlandse taal met tijdsduur van de opleiding en prijsvermeldingen
 2. Duidelijke website met cursus inhoud en prijzen
 3. Theorie les en gestructureerde praktijk lessen met duidelijke dag indelingen
 4. Goed opgeleide docenten en een heldere administratie
 5. Toezicht op kwaliteit van de docenten met bijbehorende cursus- & docentenevaluatie
 6. Didactische en vakinhoudelijke kwaliteit van docenten & bijscholing
 7. Lesmateriaal, leerplan, docenten- & cursistenhandleiding
 8. Uitrusting cursuslokaal voldoet aan hygiëne eisen en veiligheidsnormen
 9. Overzichtelijke werkprocessen en klachtenprocedure
 10. Betalings- en leveringsvoorwaarden

CRKBO – erkend
Per 1 juli 2010 is bepaald dat “niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs” met btw belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is. Om die erkenning te verkrijgen werden wij onderworpen aan een audit. Deze audit richt zich op de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs:

 • zorgvuldigheidsbeginsel
 • rechtszekerheidsbeginsel
 • redelijkheidsbeginsel
 • betrouwbaarheidsbeginsel
 • kenbaarheidsbeginsel.

Het resultaat van de audit was positief, waarmee Global Edutainment een CRKBO-erkend opleidingsinstituut is en officieel is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
Door middel van deze erkenning is het mogelijk om opleidingen vrij van BTW aan te bieden.

CRKBO-logo-web

SmartReading voldoet aan het kwaliteitskeurmerk