Smart Action Learning

Direct inschrijven

Smart Action Learning

Een leer- en verandermethodiek waarbij theorie en praktijk sterk met elkaar zijn verbonden.

Dit leidt tot snelle probleemoplossingen en buitengewone samenwerkingen. Omdat de deelnemers eerst drie relevante boeken lezen met de smartmethode is de praktijkgerichte boekbespreking leuk, veilig en diepgaand.

Probleemoplossend

Kenmerken zijn het met elkaar bespreken van urgente of belangrijke problemen. Door het individueel– en groepsleren wordt de gevonden oplossing direct gekoppelt aan prestaties op de werkvloer. De eigen ervaringen en de ervaringen van anderen worden gebruikt in nieuwe situaties.

Door integratie middels de smartmethode en action learning wordt de mate van probleemoplossing aanzienlijk vergroot.

De kracht van Smart Actionlearning

De deelnemers gaan tijdens de training direct aan de slag met hun eigen actuele praktijkvraagstukken en leren om de opgedane inzichten om te zetten in relevante actie op de werkvloer. Dit gebeurd tijdens de eerste twee dagen waarin ze ook de smartmethode leren. Op de tweede dag is het eerste boek (circa 250 bladzijden) gelezen. In sub-sets vind de analyserende boekbespreking plaats en begrijpen zij waarover het gaat. Door deze aanpak staan de deelnemers boven de stof.

Het gaat niet meer om individuele belangen of voorkeuren naar elkaar. Hierdoor komt ook de onderstroom boven water. De vaardigheid SmartReading alsook de toepassing van het huidige thema binnen de organisatie is duidelijk.

Nieuwe toekomstige thema’s kunnen met vertrouwen worden aangepakt.
De breinvriendelijke methode is toepasbaar op elke individuele leerstijl.

Samenwerkingsverband

SmartReading heeft een enorm positief effect op doelgericht werken, zowel individueel als in teamverband. Door het bespreken van de praktijksituatie in verschillende sub-sets ontstaat aanvulling op elkaars kennis. Dit versterkt het samenwerkingsverband.

Incompany

Wat ga je ontdekken?

Doelgericht lezen voor een hoog rendement
Visueel lezen waardoor de automatiseren veranderd
Concentratie- & geheugentechnieken
Turbo-lezen tot alinea niveau
Verhoogt begrip op detail niveau
Uittreksel maken middels mindmappen
Meerdere regels tot alinea’s tegelijk lezen
'Scannen' van boeken
Het opheffen van lees-blokkades
Ombuigen van overtuigingen
Uittreksel maken middels mindmappen
Mindfull lezen.

Programma

Plan van aanpak

  1. Voorbespreken van de doelen van de organisatie / team
  2. Twee aanééngesloten trainingsdagen SmartReading met daarna de thuisstudie
  3. Boekbespreking van alle boeken op dag 3 van de actuele doelen binnen uw organisatie / team
  4. Planning van de Action Learning dag(en)

Boeken vinden die bij de organisatie- teamdoelen passen.

Enkele voorbeelden van thema boeken

kritisch denken
profileren van jezelf en de organisatie
organiseren en leiderschap
Communicatie
Bedrijfskunde
Operations
Marketing
Human Rerource
Strategisch manegement
Medisch Juridisch
Social media
big data
internet of things
etc

Het zal gaan om 3 of 4 gekozen thema boeken van circa 250 pagina’s.
De thema boeken kunnen eventueel ook voor andere groepen binnen de organisatie worden gebruikt.

Deel 1 twee aanééngesloten trainingsdagen

In de eerste twee aanééngesloten dagen leren medewerkers de technieken van het lezen met de smartmethode, verbeterde concentratie en geavanceerd mindmappen met SmartReading. Je gaat samen met collega’s op topsnelheid kennis opdoen en zicht krijgen op direct toepassing in de praktijk! De cursus SmartReading maakt dit mogelijk met een minimale investering en hoge Return On Investment.

Visueel en geconcentreerd sneller lezen en gemakkelijker leren. Gemakkelijk analyses en verbanden leggen om zeer effectief de juiste doelstellingen te bereiken.

In deze fase wordt één van de drie gekozen themaboeken met de smartmethode gelezen en al op de tweede dag besproken vanaf de gemaakte mindmap. De verworven kennis is op een hoger niveau en wordt makkelijker onthouden doordat er direct met een concreet individueel leerdoel wordt gelezen.

Er vindt op een prettige en vooral ook diepgaande en veilige manier een boekbesprekingen plaats. Alle actuele doelen binnen de organisatie komen op deze manier aan de orde.

Resultaat boekbespreking dag twee

Deelnemers ervaren dat SmartReading werkt en bespreken aan de hand van het gelezen boek (mindmap) op een veilige manier één van de actuele uitdagingen binnen de organisatie.

Omdat de relevantie en toepasbaarheid door actieve kennisuitwisseling met de andere deelnemers in een groepsproces wordt besproken, leren zij ook van elkaar. In dit teamproces waarin de kennis zich diep wortelt vindt optimale integratie plaats.

Deel 2 Thuisstudie

De ‘thuisstudie’ voor de derde dag bestaat uit het lezen met de smartmethode van de andere themaboeken. De medewerker besteed ongeveer 2½ uur aan het lezen van een boek van 250 pagina’s.

Deel 3 Boekbesprekingen over alle actuele doelen

Eerst even de technieken opfrissen. Daarna op een geavanceerd manier het mindmappen van de thuis gelezen themaboeken.

Dan vinden er op een prettige en vooral ook diepgaande en veilige manier de boekbesprekingen plaats van de andere themaboeken. Alle actuele doelen binnen de organisatie komen op deze manier aan de orde.

 

 

Trainingsonderdelen

Introductie en doel zetten
De logica van het SmartReading proces doornemen
Nulmeting & leestest
Geheugen & onthouden
Leescentrum activeren & Visueel lezen
Stress reducerende technieken gebruiken
Inzicht in de werking van ons brein in relatie tot lezen
De interne dialoog (je stemmetje) verminderen
Oude leesovertuigingen vervangen
Visualisatie van leesdoelstellingen
Uittreksel maken met mindmappen
Mindfull leren lezen
Boekbespreking over de drie boeken
Sterke studie strategieën toepassen

Duur opleiding

De training SmartReading Advanced duurt drie dagen.
Twee dagen aaneengesloten en na circa 3 weken de derde dag.

Het Action Learning traject wordt eerst goed vooraf besproken en varieert in de duur.

De investering is altijd inclusief:

een digitale syllabus in kleur
het boek SmartReading, lees een boek per uur
ondersteuning per e-mail ook na de training
het helpen vinden van de thema boeken

Door gebruik te maken van SmartReading, al 20 jaar de beste qua leestechnieken, behaal je direct resultaat in de praktijk.

Investering

Wij verkennen graag de wensen in een vrijblijvend persoonlijk gesprek.

Wat je krijgt:

Effectief minimaal 4 keer sneller lezen
Visueel lezen, het vocaliseren is afgenomen
Circa 30% meer onthouden
Meerdere regels tot alinea's tegelijk lezen
Doelgericht lezen, analyses/verbanden
Terugspringen is aanzienlijk afgenomen
Ultieme concentratie
Eventuele lees blokkades zijn verdwenen
Nieuwe leer- leesstrategieën
Verhoogt begrip op detailniveau
Angst om informatie te missen is afgenomen
Beheersing van geheugentechnieken
Grote mate van rust tijdens het lezen
Scannen van boeken, rapporten, e-mails etc.
Meer vertrouwen in het reproduceren
Nieuw leesovertuigingen zijn geimplementeerd.

Overzicht

Smart Action Learning

Locatie

Bij u op locatie!

Aantal deelnemers

Vanaf 7 tot 25 deelnemers


Investering

Wij verkennen graag de wensen in een vrijblijvend persoonlijk gesprek.Direct inschrijven

Duur en tijden

SmartReading Advanced duurt drie dagen.
Twee dagen aaneengesloten en na circa 3 weken de derde dag.

Het Action Learning traject wordt eerst goed vooraf besproken en varieert in de duur.