Dyslexie betekent dat je moeite hebt met taal.

Dit zegt overigens helemaal niks over je intelligentie.

Lezen, spellen en schrijven gaat hierdoor wel veel moeizamer dan bij mensen die geen dyslexie hebben.

De oorzaak van dyslexie is nog steeds niet helemaal duidelijk, er zijn drie theorieën in omloop 1:

  1. Er is iets mis in de aanleg van de hersenen waardoor de linker hersenhelft langzamer ontwikkelt dan de rechter helft.
  2. Een deel van de informatieverwerking in de hersenen verloopt niet snel genoeg
  3. Verlaagde activiteit in de hersengebieden voor woordherkenning en woordanalyse

Nu is het zo dat mensen met dyslexie wel heel veel voordelen kunnen halen uit de cursus SmartReading. Je leert op een nieuwe manier lezen, waardoor je brein de informatie die je leest meteen opneemt, tot in detail. Lezen kan gezien worden als ‘herkenning’, omdat je al een heel woordenboek in je hoofd hebt. Met de juiste technieken, zoals SmartReading, kun je gebruik maken van dit woordenboek en meteen begrijpen en onthouden wat je leest.

Je maakt geen gebruik meer van de oude leesmethode. Je hoeft geen verbanden te leggen tijdens het lezen. Je denkt niet na over wat je leest, maar je leest visueel. Hierdoor werken je linker en rechter hersenhelft op dat moment optimaal samen. Je herkent de woorden op dat moment meteen. Je bent aan het lezen wat er staat.

De bovengenoemde theorieën over de oorzaken van dyslexie hoeven met deze nieuwe methode van lezen dus geen oorzaak meer te zijn. Omdat je visueel leest, kan je veel sneller lezen waardoor je gedachtes niet meer afdwalen. Doordat je zo snel leest, zal je concentratie toenemen waardoor je meer details opneemt en dus meer in de diepte gaat tijdens het lezen. Hierdoor zal je minder struikelen over woorden en zal je ook niet meer hoeven terugspringen in de tekst wat veel tijd zal schelen.

Er zijn al velen dyslectici voor u geweest die een positieve ervaring hebben met SmartReading. Kijk voor meer informatie en referenties op onze website: www.smartreading.nl

1- Hersenstichting