Hoe werkt SmartReading

Zie de technieken en begrijp hoe SmartReading werkt!

Mindfull lezen

silent-mind-940-603

SmartReading – lezen met meer rust – snellezen from Paul van der Velde on Vimeo.

Waarom ontspannen lezen en studeren zo belangrijk is.

SmartReading leert je Silent mind technieken die verder gaan dan je alleen maar vertellen dat je ontspannen moet zijn.
Met de smartmethode leer je geavanceerde ontspanningstechnieken om de wisselwerking tussen je linker- en rechterhersenhelft optimaal te maken. Deze technieken doorbreken de vicieuze cirkel van spanning en doorbreken negatieve ‘loops’ (overtuigingen) in het denken.

Weg met die angst iets te missen, gebruik het volle potentieel van je brein!
Traditionele snelleestrainingen vertrouwen te veel op herhaling en negeren de kennis die we nu hebben van het ‘whole-brain’ leren. Bij gebruik van het volledige arsenaal aan mogelijkheden van versnelde leertechnieken neemt je effectiviteit met 30% toe. Dit gaat overigens niet in 1 dag.

Hersengolven binnen de SmartReading training

Lezen met meer rust zorgt ervoor dat beide hersenhelften optimaal samenwerken. Je leert goede concentratietechnieken met SmartReading wat een belangrijk onderdeel is. Het snellezen gaat hierdoor veel gemakkelijker. Je neemt meer details op wanneer je ontspannen leest, wat weer tot beter herinneren leidt en dat is natuurlijk weer bevorderlijk voor je zelfvertrouwen.

Alles wat je leest wordt opgeslagen in Teta.

Je kunt je voorstellen dat het heel moeilijk wordt om de informatie uit Theta te halen als je in Gamma bent. Omgekeerd; als je leest ben je het beste in de Alfa staat zodat de informatie makkelijk bij Theta kan binnenkomen.

De brug tussen de Alfa- en Teta

Dit ervaar je bijvoorbeeld wanneer je net wakker bent en je onder de douche plots antwoorden krijgt op vragen of met goede ideeën komt. Dit is de brug tussen onbewust en bewust. Het is dus heel belangrijk tot rust te komen om enerzijds informatie op te kunnen slaan en anderzijds de informatie weer terug te halen.

Alfa-golven

Alfa-golven (8-12 Hz.) treden op als je ontspannen bent. Hier worden visuele prikkels verwerkt en ben je ontspannen en alert. Het leescentrum activeren waarmee je visueel leest komt hier ook om de hoek. In alfa is je denken optimaal en studeer je het beste. Uit onderzoeken blijkt dat je in alfa rustiger bent en je in staat bent goed te focussen. In alfa neem je nieuwe informatie beter op en wordt deze beter opgeslagen. Je kunt de informatie dan ook sneller naar boven halen. Alfa-golven zijn goed voor examens.

Bèta-golven

Bèta-golven (16-38 Hz.) zorgen voor je overleving, het oplossen van problemen en snel reageren. Bèta-golven zijn meetbaar in de hersenen bij boosheid, angst, agressie en als je wilt vluchten. In bèta ben je gespannen en werkt je geheugen minder goed.

Thèta-golven

Thèta-golven (4-8 Hz.) zijn je ‘creatieve’ golven die te meten zijn vlak voor het wakker worden of net voor het in slaap vallen. Soms zie je helder wat je goed of fout hebt gedaan, een moment van inzicht. Veel mensen hebben hun beste ingevingen waarbij ze zich ontspannen voelen. Wanneer je na een rit op de weg thuis bent gekomen en je afvraagt of je wel bent gestopt voor het rode licht etc., dan handel je vanuit het onderbewuste deel van de hersenen, dat niet beschikbaar is voor het bewuste deel. Thèta-golven kun je dus ook overdag hebben, tijdens het staren of dagdromen.

Delta-golven

Delta-golven (0,5-4 Hz.) komen voor bij baby’s en tijdens diepe slaap. Hoe dieper je slaapt hoe langzamer de hersengolven zijn. Gebeurtenissen uit je vroegste jeugd herinner je in deze toestand.

Gamma-golven

Gamma-golven (38-80 Hz.) De Gamma golven beginnen pas bij 38 Hz. en gaan ver door richting 80 Hz. In de gamma staat heb je een sterke waarneming en vermogen voor het oplossen van problemen. Een hoog bewustzijn.

Met SmartReading ga je weer op je natuurlijke manier lezen.

Waarom terugspringen met de smartmethode bijna geheel verdwijnt
Waarom de smartmethode je begripsvermogen vergroot
Waarom je uitstekende resultaten bereikt in je werk en studie
De SmartReader leest visueel, de snelheid waarmee je kunt zien
De ‘normale’ lezer leest verklankend, de snelheid van spreken
Hoe SmartReading en mindmappen samengaan
Waarom je concentratie aanzienlijk toeneemt
Waarom rust zo belangrijk is

Scannen

scannen-940-603

SmartReading – scannen – snellezen from Paul van der Velde on Vimeo.

Scannen

Naast het perifeer blikveld speelt ook het fotografisch geheugen een rol.

Sla een boek een seconde lang open op een willekeurige bladzijde, doe het dicht en je mag er zeker van zijn dat je er iets van hebt ‘geabsorbeerd’: een titel, een woord, een cijfer of iets anders. Het bewust terug kunnen halen vraagt oefening en ervaring met de smartmethode.

Denk eens aan het volgende:

Wanneer je door een straat gaat zie je in een fractie van een seconde wat de situatie is. Dat het een winkelstraat is, dat er veel voetgangers staan te wachten bij het zebrapad, dat er een vrachtwagen stilstaat om uit te laden en ga zo maar door. Wanneer we er in het dagelijks leven al in slagen om supersnel honderden zo niet duizenden dingen tegelijk te zien en te verwerken, kun je je misschien voorstellen dat je brein een blad tekst ook kan waarnemen en verwerken. Maak gebruik van het onbewuste langetermijngeheugen van je brein.

Met scannen blader je door je boek. Je zult niet expliciet iets lezen maar je ervaart in de training dat je onbewuste langetermijngeheugen de informatie op een bepaalde manier heeft verwerkt. Je zult bijvoorbeeld merken dat een bepaalde term voortdurend terugkomt, dat het boek vol staat met cijfers, dat er stukken instaan die onbelangrijk voor je zijn, enz. Deze eerste verkennende trip geeft je een globaal idee van wat je te wachten staat en zet je op het juiste spoor wanneer je het op de turbo manier gaat lezen. De smartmethode leert je dus visueel te lezen.

De hedendaagse mens is voor een groot deel visueel ingesteld en onthoudt dingen beter als hij ze ziet. Met de smartmethode lees je visueel. Met visueel lezen zijn het je ogen die als lenzen fungeren. Je brein neemt de informatie op in je langetermijngeheugen. Jouw miljoenen hersencellen die met elkaar in verbinding staan synthetiseren de informatie. Bovendien zal je brein bij visueel lezen meer verbindingen aangaan waardoor het begrijpen toeneemt. Dus hoe sneller je leest des te groter je begripsvermogen wordt. Ook het onthouden neemt toe doordat het associatieve component in je brein toeneemt. Handig voor vergaderingen, studie, etc.

Analyseren en begrijpen komen later in het proces aan bod. Begin bij het begin. De tekst aannemen. Waarom lees je? Wat de meeste mensen doen is analyseren wat ze lezen tijdens het lezen omdat ze het willen begrijpen. Naast het subvocaliseren gaan je hersens nog eens aan de haal met wat er geschreven staat. Het is dan ook geen wonder dat je op een bepaald moment haast niet eens meer weet wat je leest en soms hele stukken tekst opnieuw moet lezen. Je brein is met andere zaken bezig dan met lezen wat er staat, je dwaalt af.

Wanneer je in staat bent om aan te nemen wat je leest en je nadien pas gaat analyseren heeft dat een groot voordeel. Het voordeel is dat je nauwelijks meer terugspringt, de leessnelheid toeneemt en je door de smartmethode op een meer visuele manier gaat lezen.
SmartReading leert je technieken om te lezen zonder dat je “ertussen zit” met je interne dialoog. Het analyseren doe je o.a. met mindmappen.

Scannen is een techniek waarbij je op onbewust niveau informatie rechtstreeks in je langetermijngeheugen ‘download’. Door te scannen ga je gemakkelijker en sneller visueel lezen. Dyslectici ervaren scannen als een ware verademing.

Met SmartReading ga je weer op je natuurlijke manier lezen.

Waarom terugspringen met de smartmethode bijna geheel verdwijnt
Waarom de smartmethode je begripsvermogen vergroot
Waarom je uitstekende resultaten bereikt in je werk en studie
De SmartReader leest visueel, de snelheid waarmee je kunt zien
De ‘normale’ lezer leest verklankend, de snelheid van spreken
Hoe SmartReading en mindmappen samengaan
Waarom je concentratie aanzienlijk toeneemt
Waarom rust zo belangrijk is

Met aanwijzer lezen

met-aanwijzer-940-603

SmartReading – met aanwijzer lezen – snellezen from Paul van der Velde on Vimeo.

Met aanwijzer lezen

Wanneer je met een aanwijzer leest hebben je ogen gerichte begeleiding en ga je direct sneller lezen, simpelweg omdat je geen blikveld verspilt. Als kind deed je dit al automatisch met je vinger. Door de combinatie van technieken in SmartReading ga je ook van rechts naar links lezen. Uiteindelijk lees je meerdere zinnen tegelijk op een visuele manier. Door de grote blokken tekst die je tegelijkertijd leest ervaren dyslectici minder problemen bij het lezen.

Het is hetzelfde principe als turbolezen maar met één groot verschil. Je gaat bij ons van rechts naar links lezen. Na een tijdje doet zich het volgende fenomeen voor. Ook van rechts naar links lezen pakt je brein met het grootste gemak zinnen op. Eerst één en daarna meerdere regels. Je ogen hoeven niet telkens meer terug te springen naar de linkerzijde van de pagina. Ze volgen op een heel natuurlijk manier je aanwijzer. In één vloeiende beweging dans je door de pagina heen.
In twee dagen heb je je leessnelheid verviervoudigd, of misschien wel vervijfvoudigd. Je hebt een geheel nieuwe strategie in je neurologie geïmplementeerd. De laatste stappen zullen zijn dat je hele paragrafen tegelijk gaat lezen.

Met SmartReading ga je weer op je natuurlijke manier lezen.

Waarom terugspringen met de smartmethode bijna geheel verdwijnt
Waarom de smartmethode je begripsvermogen vergroot
Waarom je uitstekende resultaten bereikt in je werk en studie
De SmartReader leest visueel, de snelheid waarmee je kunt zien
De ‘normale’ lezer leest verklankend, de snelheid van spreken
Hoe SmartReading en mindmappen samengaan
Waarom je concentratie aanzienlijk toeneemt
Waarom rust zo belangrijk is

Hoe turbolezen

turbolezen-940-603

SmartReading – turbolezen – snellezen from Paul van der Velde on Vimeo.

Je bevattingsvermogen over wat er geschreven staat neemt toe.

Turbo-lezen
Verklanken
Met aanwijzer lezen

Leest u de volgende tekst eens, eerst langzaam en dan héél snel.

De SmratRediang triainng zou wel enes heel arndes knunen zijn dan elke anedre triainng die je tot nu toe hbet gelvogd. Gednurede de dgaen zul je belgeeid weordn hoe je geibruk mkaat van dat dele van je henseren waar je nlaueijwks buewst van was. We hoepn dat je sgommie niuewe gelvoeens eravart, leezn ardnes gaat zein en je jzeelf afavragt waoarm je heir niet eeredr van bwsuet was. Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het neit uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat we neit ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel. Dan zal van rehcts naar likns lzeen tcoh ook wel lkuken. Gniieg tcoh?

Heb je gemerkt dat het langzaam niet gaat en wanneer je snel gaat wel?

Visueel lezen met de smartmethode zorgt voor rust in je hoofd!

Verklanken

Herken je ook dat je tijdens het lezen de woorden als het ware opzegt in je hoofd? Je denkt de woorden, lijkt wel, hardop. Deze bewuste ‘vertaalslag’ in je hoofd remt je af. Je brein vindt snelheid juist heel fijn. Dit komt mede door het feit dat het brein enorm visueel georiënteerd is. Je leert in de training geavanceerde technieken om turbo te lezen. Je doorbreekt je oude leesgewoonte en het bewust moeten ‘verklanken’ waardoor je visueel begint te lezen.

Met aanwijzer lezen

Wat deed je als kind toen je net begon te lezen? Jawel, je legde intuïtief je vinger bij de tekst en dat was niet voor niets. Tijdens het leerproces en het volwassen worden leerde je dat af, jammer. Met de smartmethode ga je weer je natuurlijke intuïtieve manier van lezen terughalen. Je gaat een aanwijzer gebruiken om je ogen geleiding te geven die als een cameralens over de tekst glijden. Je gaat dan opmerken dat je neiging tot verklanken na enige tijd steeds minder wordt. Je bevattingsvermogen over wat er geschreven staat neemt toe. Het lezen wordt minder vermoeiend en je merkt dat je nauwelijks meer terugspringt in de tekst.

Met SmartReading ga je weer op je natuurlijke manier lezen.

Waarom terugspringen met de smartmethode bijna geheel verdwijnt
Waarom de smartmethode je begripsvermogen vergroot
Waarom je uitstekende resultaten bereikt in je werk en studie
De SmartReader leest visueel, de snelheid waarmee je kunt zien
De ‘normale’ lezer leest verklankend, de snelheid van spreken
Hoe SmartReading en mindmappen samengaan
Waarom je concentratie aanzienlijk toeneemt
Waarom rust zo belangrijk is

Leescentrum activeren

visueel-lezen-940-603

SmartReading – het leescentrum activeren – snellezen from Paul van der Velde on Vimeo.

Het leescentrum activeren leer je alleen met SmartReading

Het leescentrum activeren is een unieke techniek in SmartReading. Het geeft niet alleen een een enorme ‘boost’ aan het snellezen. Het turbolezen wordt eenvoudiger omdat je door deze techniek je perifeer zicht ontwikkelt. Met dit perifere zicht ga je visueel lezen. Doordat je visueel leert lezen neemt je concentratie toe en wordt je begripsvermogen optimaal. Het leescentrum activeren heeft een bijzonder gunstig effect op dyslexie.

Met SmartReading ga je weer op je natuurlijke manier lezen.

Waarom terugspringen met de smartmethode bijna geheel verdwijnt
Waarom de smartmethode je begripsvermogen vergroot
Waarom je uitstekende resultaten bereikt in je werk en studie
De SmartReader leest visueel, de snelheid waarmee je kunt zien
De ‘normale’ lezer leest verklankend, de snelheid van spreken
Hoe SmartReading en mindmappen samengaan
Waarom je concentratie aanzienlijk toeneemt
Waarom rust zo belangrijk is

Je brein leest

je-brein-leest

SmartReading – je brein leest – snellezen from Paul van der Velde on Vimeo.

Je brein leest, je ogen zijn de lenzen die de tekst doorlaten

  •  Laat je niet misleiden!
  •  Tunnelvisie
  •  Lezen met perifeer zicht

Een belangrijk inzicht voor wie sneller wil gaan lezen is dat je niet met je ogen leest maar met je brein!

Traditionele (snel)lezers gebruiken 20% van hun gezichtsveld, SmartReaders doen een beroep op hun 80% perifeer gezichtsveld.

De smartmethode

Echt snel kunnen lezen en je begrip verhogen zit hem in de combinatie van technieken van de smartmethode. Hoe zit dat?

Oogspiertraining heeft geen zin

We horen steeds van deelnemers die ergens een snelleestraining hebben gevolgd dat je elk woord ‘verklankend’ dient te lezen anders begrijp je het niet. Dat er een maximum zit aan de snelheid en je door middel van oogspieroefeningen sneller gaat lezen. Dat klopt, echter blijft het wel verklanken. Je gaat sneller verklankend lezen. Wanneer je dit doet zul je merken dat je afgeleid blijft worden en dat je veelvuldig terug in de tekst moet gaan om deze goed te begrijpen. Dit gaat enorm in tegen de natuurlijke manier van je brein om informatie op te nemen. Het kost je wederom veel tijd en uiteindelijk val je terug op je oude manier. Hoewel er tegenwoordig velen zijn die roepen dat ze je ook visueel leren lezen, klopt dit niet, want ze weten niet hoe onze methode in elkaar zit.

Lezen met Tunnelvisie
De meeste mensen lezen met een tunnelvisie. Met tunnelvisie lezen betekent dat je weinig woorden tegelijkertijd leest. Je hebt dat vroeger op schoolgeleerd. Je las woord voor woord en daar bleef het bij. Voor de meeste mensen ligt dat tussen de 1 à 3 woorden. Met oogspieroefeningen haal je wellicht een verdubbeling van je leessnelheid.

Perifeer lezen
Met een perifeer blikveld gaat je brein meerdere woorden en ook meerdere regels zien. Perifeer kijken betekent bij ons dat je zowel horizontaal als verticaal meer gaat zien. Denk eens aan autorijden. Je kijkt recht voor je en tegelijkertijd registreren je hersenen wat er rondom je gebeurt. Dit gebeurt ook wanneer je recht voor je uit kijkt. Het perifere blikveld beslaat maar liefst 80%van de 260 miljoen lichtgevoelige fotoreceptoren die zich in je oog bevinden. De resterende 20% is gewijd aan het centrale blikveld.

Traditionele snellezers gebruiken 20% van het centraal blikveld en zijn gefocust op 1 tot 3 woorden in een zin.

SmartReaders doen een beroep op hun 80% perifeer gezichtsveld. Op die manier lezen je hersenen niet alleen de regels die je op dat moment aan het lezen bent, maar tegelijk verkennen je hersenen wat er nog meer op de bladzijde staat. Deze ruime manier van lezen vermijdt ook dat je je ogen te strak fixeert waardoor je snel vermoeid raakt. Met de smartmethode leer je deze vorm van lezen.

Je brein leest, je ogen fungeren slechts als lenzen net als bij een camera. Omdat je met SmartReading een breder blikveld leert ‘aanzetten’ wanneer je leest, lees je gemakkelijk meerdere regels tegelijkertijd. Met andere technieken ga je merken dat het ‘voorlezen in jezelf’ afneemt. We lezen kinderen voor in bed, omdat ze dan sneller in slaap vallen, je zult begrijpen dat we dit effect bij snellezen niet nodig hebben. Wanneer je stopt met voorlezen aan jezelf, ga je vanzelf sneller lezen en zul je ervaren dat je concentratie enorm toeneemt. Dit leidt weer tot meer gedetailleerde opname en dus een beter geheugen.

SmartReading is een feest voor je brein en een verademing voor dyslectici.

Met SmartReading ga je weer op je natuurlijke manier lezen.

Waarom terugspringen met de smartmethode bijna geheel verdwijnt
Waarom de smartmethode je begripsvermogen vergroot
Waarom je uitstekende resultaten bereikt in je werk en studie
De SmartReader leest visueel, de snelheid waarmee je kunt zien
De ‘normale’ lezer leest verklankend, de snelheid van spreken
Hoe SmartReading en mindmappen samengaan
Waarom je concentratie aanzienlijk toeneemt
Waarom rust zo belangrijk is

Wij hebben gewerkt voor