SmartReading Hybride leren

Direct inschrijven

SmartReading Hybride leren

De studie- snelleesmethode

De eerste stappen in je eigen tempo online

Een mix van online en klassikaal de beste technieken leren.

 

Programma

 

Voor flexibele teams

            Theorie en praktijk zijn sterk met elkaar verbonden.

 

Hybride leren

Een hybride medewerker wil uitgedaagd worden en is bij uitstek geschikt voor organisaties die flexibel, agile willen werken.

 • Is de organisaties onderhevig aan tal van veranderingen, zowel intern als extern?
 • Zal er steeds meer flexibel met deze veranderingen omgegaan moeten worden?
 • Wil je multidisciplinaire teams die steeds beter worden?

Dan vraag je mogelijk om hybride medewerkers. Lees hier meer over hybride medewerkers.

De kracht van Hybride Leren

Deelnemers werken aan (eigen) actuele vraagstukken en zetten de opgedane inzichten om in relevante actie.

 • Eerst wordt de blended smartmethode geleerd waarin 3 actuele boeken worden gelezen.
  .
 • Tijdens de tweede klassikale themadag vinden in sub-sets de analyserende boekbesprekingen plaats.
  Deelnemers staan boven de stof en het gaat niet meer om individuele belangen of voorkeuren naar elkaar. Hierdoor komt ook de onderstroom boven water.
  .
 • Verdiepingsdagen mogelijk met aanvullende technieken zoals bijvoorbeeld de smart-questions methode.

 

Tijdpad

 

Keuze boeken is maatwerk, onderstaande is een voorbeeld:

 

Resultaten

Samenwerking

SmartReading helpt je doelgericht werken. Door het bespreken van de praktijksituatie ontstaat aanvulling op elkaars kennis. Dit versterkt het samenwerken.

Probleemoplossend

Probleem-oplossingen door snel diepgaande kennis opdoen en specifiek de juiste vragen stellen. De methode is effectief en diepgaand..

Individueel- en groepsresultaat

Door de smart-question techniek snel de kern vinden en achter de kern de onderstroom ontdekken. Met de ontstane detailkennis, het toepassen in het werkveld realiseren.

Dialoog

Relevante, direct en betere dialoog voeren met collega’s door bredere en diepere kennis

Tijdbesparing

Tijdbesparing in eigen werk bij lezen van rapporten, dossiers e.d.

 

 

Smart-questions

Door de juiste vraagstelling met elkaar de urgente en belangrijke problemen en oplossingen bespreken.

Dat wat er feitelijk is en dat wat in onzichtbare inkt geschreven staat, de onderstroom, komt boven tafel. Door individueel– en groepsleren is de gevonden oplossing direct gekoppelt aan de te leveren prestaties. Elkaars ervaringen zijn gebundeld en gericht op nieuwe huidige en toekomstige situaties.

De smartmethode en hybride leren vergroot de mate van probleemoplossing aanzienlijk.

Incompany

 

Wat ga je ontdekken?

Alle technieken van het lezen met de smartmethode
Het probleem achter het probleem vinden
Helder gezamenlijk eigenaarschap voelen
Individuele bijdrage gekoppeld aan afdeling- teambijdrage
Begripsvorming eigen organisatie neemt toe
Borging op de werkvloer
Groei in persoonlijk leiderschap
Makkelijker studeren door visueel snellezen met verhoogde concentratie
Snel tot de kern en oplossing komen
Beter inzicht in waarom wel of iets nu niet kan
Afdeling- teambijdrage gekoppeld aan groter belang
Gerichte en doordachte keuzes maken
Gedrag & cultuur verandering
Nieuwe kijk op organiseren, implementatie & reflectie

Programma

Deel 1 – online

Het eerste deel is online. Je ontvangt stapsgewijs uitleg en oefeningen middels leuke video’s en animaties.

Deel 2 – klassikaal

In de klassikale setting leer je de gehele smartmethode, lees je een gekozen informatief boek en doe je een boekbespreking in een kleinere groep. Dit geeft vertrouwen voor deel 3.

Deel 3 – oefenperiode

Dit is de oefenperiode waarin je 3 informatieve/studie boeken van ongeveer 200 pagina’s per stuk met de smartmethode leest. Je besteedt circa 2½ uur per boek. Je hebt toegang tot de gehele onlinetraining.

Deel 4 – klassikaal

Op deze klassikale dag, ongeveer 4 weken later, doe je het volgende:

 • frissen we de gehele methode op
 • Je gaat mindmaps van de gelezen boeken maken
 • Aan de hand van je mindmaps doe je een boekbespreking in een kleinere groepen
 • Er is ruimte voor vragen en er volgen aanvullende studietips.

Dan sluiten we de dag af. Tijdens en na het online gedeelte is er ondersteuning per skype, telefonisch en/of per e-mail.

Op de tweede klassikale dag de boekbesprekingen

In deze fase worden de drie gekozen themaboeken besproken. De verworven kennis is op een hoger niveau en wordt makkelijker onthouden doordat er met een concreet leerdoel wordt gelezen. Omdat de relevantie en toepasbaarheid door actieve kennisuitwisseling met de andere deelnemers in een groepsproces wordt besproken, leren zij ook van elkaar. In dit teamproces waarin de kennis zich diep wortelt vindt optimale integratie plaats.

Aanvullende verdieping

 • Middels de smart-question techniek de feitelijke wereld en de onderstroom samenbrengen.
 • Verbinding leggen voor vertrouwen en veiligheid.

 

Voorbespreken welke boeken bij de organisatie- teamdoelen passen voor het beste resultaat

Enkele voorbeelden van thema boeken:

Agile werken
Scrum
Communicatie
Leiderschap
Kritisch denken
big data
internet of things
etc

Overzicht

SmartReading Hybride leren

Locatie

Bij u op locatie!

Aantal deelnemers

Vanaf 7 tot # deelnemers


Investering

Wij verkennen graag de wensen in een vrijblijvend persoonlijk gesprek.Direct inschrijven

Duur en tijden

Online en twee klassikale dagen
Een dag duurt van 09:30 tot 17:00 uur
Met 3 pauzes voor koffie, lunch en thee.

Ander maatwerk.