De voordelen voor jou als student

Direct inschrijven

De voordelen voor jou als student

 

Ouderkind

SmartReading motiveert je om je studie radicaal anders aan te pakken

Het leren en studeren wordt echt leuk. In deze training leer je visueel snellezen.

Wat is visueel lezen?

Visueel lezen is niet hetzelfde als snellezen. Visueel lezen is op een breinvriendelijke manier lezen. Je leest meerdere regels tot alinea’s tegelijk en je neemt deze direct op. Het visuele lezen zorgt ervoor dat grote gedeeltes tekst worden opgenomen door de rechterhersenhelft functie. De rechterhersenhelft ‘verklankt’ niet maar neemt visueel op. Kortere stukjes van de tekst lees je met de linkerhersenhelft functie die wel verklankt. Visueel lezen biedt de optimale mix tussen beide hersenhelften. Het ‘pratend’ lezen wordt vervangen door visueel lezen, wat veel prettiger en minder vermoeiend is. Door deze manier van lezen zul je geen afleiding hebben van je ‘interne dialoog’, je concentratie schiet omhoog, terugspringen verdwijnt in hoge mate en doordat het geheel visueel is opgenomen ga je veel gemakkelijker verbanden leggen.

Europees gepatenteerd

SmartReading is sinds 1991 ervaren in het breinvriendelijk leren en lezen. We zijn dan ook niet voor niets een Europees gepatenteerd training instituut dat al vele duizenden mensen heeft mogen trainen.

Door de jarenlange ervaring en feedback van cursisten kunnen we hardop zeggen dat de combinatie van SmartReading en mindmappen een ontzettend gunstig effect heeft op dyslexie. Bij dyslexie gaat het om tekorten in het decoderen en spellen van woorden. Door SmartReading leer je visueel lezen waardoor je veel minder zult verklanken en gemakkelijk door een tekst heen zult gaan.

Duizenden anderen die je zijn voorgegaan weten dat SmartReading werkt en om niet alleen informatie uit eerste hand te geven zie de voorbeelden van studenten die deze training hebben gedaan.

Martine Buitenhuis

Student
Dyslectisch? Nee!

Stephanie ten Cate

Student
Dyslexie? Nee!

Cody Dix

Student
Dyslectisch? Nee!

Niek Lijkelema

Zelf ben ik 23 jaar oud en studeer MWDL maatschappelijk werk en dienstverlening.
Van jongs af aan is bij mij dyslexie geconstateerd. Voor ik begon met deze cursus had ik weinig tot geen verwachtingen.
Op dag 1 was ik nog vrij sceptisch over de cursus en was ik bang of deze cursus wel zou gaan werken, de deur stond open en er was veel lawaai, maar naarmate de cursus vorderde en na een aantal aangeleerde technieken werd ik vrij rustig. Vanaf die tijd ging het vanzelf.
Na dag 1 zat ik in de auto terug en de borden op de weg begon ik al te smartreaden.
Dag 2 vielen de puzzelstukjes in elkaar en ben ik er 100% van overtuigd dat wanneer je alle stappen doorloopt het werkt.
Verder wil ik de trainer bedanken voor zijn strengheid en motivatie waardoor je tot andere inzichten komt. Het heeft mij erg geholpen en ik ga dit zeker toepassen en iedereen aanraden.

Lees het gehele artikel over Niek.

Dyslexie?

Dyslexie of manier van lezen

Het is best mogelijk dat de uitkomst door een test dyslexie ie geweest. Het is ook mogelijk dat de lees-strategie van je kind of jezelf verschijnselen vertoont van dyslexie. Wanneer je de lees-strategie die je hebt aangeleerd door de smartmethode gaat veranderen, zal je kwaliteit van lezen ten goede veranderen.

SmartReading versus snellezen

SmartReading is de enige training waarin je jouw ‘leescentrum’ activeert.

Hierdoor lees je visueel, gaat je concentratie omhoog, lees je sneller en zul je meer onthouden. Het is geen trucje maar een kunde om visueel te leren snellezen! Door meer dan 20 jaar ervaring en open staan voor feedback kun je alleen visueel leren snellezen met SmartReading.

Dyslexia, Learning DisabilitiesSmartReading heeft een bijzonder gunstig effect op dyslexie.

Door de verandering in de automatisering van het lezen vertellen deelnemers dat ze geen last meer hebben van dyslexie.

Zie hiervoor referenties/dyslexie.

 

 

Door onze jarenlange ervaring is SmartReading geëvolueerd tot een bijzondere studie- en snelleesmethode.

Copy cats proberen het wel maar zijn er niet!

 

Maak voor jezelf het onderscheid

Ons wordt vaak gevraagd waarin SmartReading zich onderscheidt. Het antwoord is essentieel.

 

 

Lazy Brain
Snellezen leert je hoe je op dezelfde ouderwetse manier lineaire sneller gaat lezen. Simpel gezegd: “je pratend lezen gaat sneller”. Niet ‘brein-vriendelijk’.

 

 

 

 

 

 

Smart Brain
SmartReading daarentegen leert je jouw ‘leescentrum’ te activeren. Dit verwijdert je ‘lees remmen’ waardoor je op topsnelheid een boek op detailniveau in je langetermijngeheugen kunt opslaan. Heel ‘breinvriendelijk’.

Daarnaast leer je jouw geheugen gemiddeld 30% beter te benutten. Wanneer je dit hebt bereikt wordt lezen als het kijken naar een film.

SmartReading is uniek gezien de werking op detailniveau!

Werkt SmartReading ook voor mijn kind?

SmartReading werkt ook voor je kind(eren).

Wij geven onze training regelmatig aan kinderen vanaf 11 jaar. Vader of moeder komt soms mee. Wil je weten wat ze zeggen? Zie de referenties!

 

Kan ik de gehele methode in 1 dag leren?

Nee, het is niet mogelijk om een echte snellezer te worden in ėėn dag.

De 1-daagse trainingen die worden aangeboden zijn best wel leuk maar helpen je nadien niet echt verder. Althans, dat zeggen cursisten die ooit hun geld daaraan hebben uitgegeven.

Je hebt dan immers niet de ervaring opgedaan dat je een heel boek tot op detailniveau kunt reproduceren.

 

Dit doe je wel tijdens de 2 of 3 daagse trainingen die je bij ons doet.

Gaat het voor mij werken?

Ja, waarom niet?

Het gaat ook voor jou werken. SmartReading werkt het voor iedereen, ook voor mensen met dyslexie.
Zie: ervaringen

Waarom heeft SmartReading een gunstig effect op dyslexie?

De combinatie van SmartReading, het unieke systeem van visueel lezen wat je alleen met SmartReading leert en mindmappen is heel prettig wanneer er moeite is met het verklanken van de woorden en bij spelling van woorden.

SmartReading leert je op een visuele manier te lezen i.p.v. het woord voor woord verklankend lezen. Het verklanken neemt enorm af. De ‘automatisering’ van het lezen wordt anders wat een gunstig effect op dyslexie heeft. Bij mindmapping ga je ook op een visuele manier de informatie verwerken.
De combinatie SmartReading en mindmappen heeft tot gevolg dat je sneller gaat lezen en je spelling beter wordt omdat het te spellen woord als een visueel geheel wordt gezien.
Zonder dat wij het (wetenschappelijk) kunnen verklaren durven wij, na meer dan 20 jaar ervaring, en alleen maar bijzen, te zeggen dat SmartReading een gunstig effect heeft op dyslexie. Wij horen dit vaak van dyslectische kinderen en volwassenen die de training hebben gevolgd.

Zie: ervaringen

Werkt SmartReading ook voor mij als dyslect?

Ingezonden e-mail SmartReading & Dyslexie.

Deze e-mail is door Global Edutainment ontvangen van een moeder die met haar dyslectische zoon
de training SmartReading heeft gevolgd. Global Edutainment heeft permissie haar e-mail te verspreiden.

Onze motivatie om de training SmartReading te volgen:

Onze zoon Bas is 10 jaar, zit in groep 6 en heeft vorig schooljaar een dyslexie verklaring gekregen. Reeds in groep 2 waren de tekenen duidelijk aanwezig maar het was nog niet mogelijk om het kind te testen. (ik ben zelf paramedisch en didactisch geschoold en was erg alert op een mogelijke dyslexie vanwege erfelijke belasting van vader’s zijde).

Het leesproces is in groep 3 zeer moeizaam op gang gekomen. In groep 4 bleek de leesachterstand dermate fors dat de schoolbegeleidingsdienst werd ingeschakeld. Uit de onderzoek kon nog geen dyslexie worden vastgesteld, omdat er nog niet positief was gescoord op het criterium ‘hardnekkige achterstand ondanks remedial teaching’. Na 20 weken RT is door de schoolbegeleidingsdienst de dyslexie verklaring afgegeven.
Naast de leesproblemen heeft Bas last van stotteren en faalangst. Hij heeft verder de neiging alles heel snel te doen en maakt hierdoor veel slordige fouten. Al met al heeft Bas een forse afkeer van lezen ontwikkeld en had hij pas heel laat (rond zijn 5e) belangstelling voor voorlezen (mede dankzij jonger zusje wat wel graag voorgelezen werd).

Tot het moment van de training las hij geen boeken, maar alleen Donald Duck. In de loop der tijd was hij wel meer gaan lezen i.p.v. alleen maar plaatjes kijken. Voor Bas zijn de meeste vakken waarbij gelezen moet worden (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, etc.) lastig. Rekenen daarentegen gaat hem zeer gemakkelijk af en hier scoort hij vanaf het begin hoge A’s voor. Hij realiseert zich heel goed dat zijn ontwikkeling anders verloopt dan die van zijn klasgenoten en voelt zich vaak dom. Om niet steeds als laatste klaar te zijn, gaat hij snel werken met alle gevolgen van dien. Hij is wel gemotiveerd om thuis extra te oefenen en begrijpt hier ook het nut van. Via mijn zus werd ik geattendeerd op de training SmartReading. Een collega van haar, tevens orthopedagoog, had haar 2 dyslectische zonen met succes de training laten volgen.

Mijn doel was om te onderzoeken of we met de SmartReading methode Bas een lees/leerstrategie konden aanreiken, die hem kon helpen met zijn moeizame lees- en leerproces. Ik zie te vaak welk effect dyslexie op volwassenen heeft (gehad) en hoop Bas hier zoveel mogelijk voor te behoeden.

Hoe Bas de training heeft ervaren:

Na de eerste dag: allereerst was het een lange zit voor een erg beweeglijk jongetje, waarbij ik me serieus afvroeg wat er was blijven hangen. Wel werd hij in de loop van de dag enthousiast toen hij merkte dat hij opeens 3 zinnen tegelijk kon lezen. De volgende dag bleek Bas in staat tot in detail aan mijn moeder uit te leggen wat SmartReading inhield.

In de tussenliggende 2 weken heeft hij -met gepaste weerstand- 3 boeken over gorilla’s gelezen met de snelleesmethode. Tevens heeft hij voor het eerst uit zichzelf een leesboek (Kameleon junior) meegenomen uit de bibliotheek.

Tijdens de 2e cursusdag kon hij een behoorlijk uitgebreide mindmap maken over de gelezen stof. 2 dagen na de 2e cursusdag kwam hij ’s avonds om 21.15 uur stralend naar beneden: zijn boek was uit. Hij had in korte tijd 40 bladzijden gelezen. “hij wist niet dat lezen zo leuk kon zijn en of ik nog zo’n boek voor hem had”.

Welke onderdelen uit de training toepasbaar zijn in de leersituatie thuis (huiswerk, toetsen voorbereiden):
Bas krijgt voor geschiedenis en aardrijkskunde samenvattingen mee naar huis. Daarnaast gebruiken we uitgebreidere samenvattingen + oefentoetsen via Internet (wat je van beren leren kan.nl). We laten hem nu steeds eerst de vragen lezen en daarna de samenvatting. Vervolgens maakt hij een mindmap. Kort na de training haalde hij een 9 voor zijn aardrijkskundetoets. Meestal haalt hij een 6, dus dit was voor hem echt een succes.

We oefenen sinds kort op de PC begrijpend lezen omdat hij hier net een CITO E- score voor heeft gehaald. Hij leest nu eerst de vragen en daarna de tekst. Hij merkt dat hij hierna toch minder moeite heeft met de antwoorden, alhoewel het lastig voor hem blijft.
Bas moest vorige week een boekverslag inleveren. Hiervoor gebruikte hij het boek van de Kameleon. Hij was in staat om een goede samenvatting te geven van het boek, iets wat hem eerder duidelijk meer moeite kostte.

Welke effecten kunnen wij tot op heden waarnemen:

Meer enthousiasme voor lezen, wat wij overigens wel moeten blijven stimuleren omdat hij anders toch terugvalt in Donald Duck.
Hij lijkt iets rustiger te lezen en meer zelfvertrouwen te hebben.
Wel moeten wij hem helpen herinneren aan de 2 boeken per maand lezen op de SmartReading-methode.
Hij lijkt mijn ‘sturing’ en ondersteuning op lees/leer gebied beter te accepteren. Wij denken dat dit te maken heeft met het feit dat we samen de training hebben gevolgd.

Binnenkort hebben wij een gesprek met de leerkracht, mede omdat Bas bij de CITO’s op leestempo en begrijpend lezen slecht heeft gescoord. De leerkracht staat erg open voor de SmartReading principes. Zo krijgt hij vanaf nu de aardrijkskunde en geschiedenisboeken mee naar huis om vooraf het hoofdstuk te kunnen lezen en een mindmap te maken. Ook gaat zij na of Bas bij de begrijpend lezen toetsen eerst de vragen mag lezen.
Hartelijke groet,
Elise

 

SmartReading heeft mijn leven veranderd!

SmartReading heeft mijn leven veranderd!

donderdag 20 oktober 2011 Groningen 2011

Ik ben Niek Lijkelema 23 jaar en studeer op het moment maatschappelijk werk en dienstverlening. Mij is gevraagd om een stukje te schrijven over SmartReading en wat voor effect het heeft op dyslexie. Dit vind ik een eer.

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden wil ik eerst mijn levenservaring met jullie delen, om een beter beeld te krijgen van het effect op SmartReading. Zelf ben ik dyslectisch, dit is geconstateerd bij mij in groep 6. Toen het bekend werd is mijn moeder een cursus gaan volgen en heeft nu nog steeds een praktijk aan huis. Zelf heb ik veel moeite gehad met mijn dyslexie op het voorgezet onderwijs. Na het maken van de Cito-toets werd ik op het laagste niveau in geschaald. Mijn moeder wist dat ik meer kon en heeft zich hard gemaakt dat ik op VMBO Theoretisch mocht beginnen, dit is toen ook gebeurd. Na het 2e jaar ben ik kader beroepsgericht gaan doen. Voor mijn examen ben ik toen gezakt op Engels na een her mondeling heb ik het cijfer om kunnen draaien. Mijn droom was toen om autoverkoper te worden. Ben toen de opleiding autoverkoop gaan volgen ( mbo niveau 4). Maar in het derde jaar liep ik stage bij een groot dealerschap en kreeg toen een klant waar ik dingen op tafel kreeg die ik eigenlijk niet op tafel wilde hebben. Op dat moment heb ik besloten om de zorg in te gaan. Nu doe ik hbo en hier is eigenlijk de ellende begonnen. In het eerste jaar ging het vrij moeizaam en haalde het einde van het jaar net niet. Na veel brieven schrijven naar de examencommissie is het mij toch gelukt om het voor elkaar te krijgen dat ik een sprinto-stick tijdens mijn tentamens mag gebruiken. Ik mocht het van haar over doen met de vakken die ik nog moest halen. Het decanaat heeft mij toen verwezen naar een studiepsycholoog waar ik 8 sessies gehad heb. Dit heeft wel wat op geleverd maar al snel viel ik in mijn oude patroon.

Op een gegeven moment zat ik wat te you-tuben om te kijken hoe ik meer uit mijn studie kon halen toen kwam er een filmpje van SmartReading voorbij. Je ziet vaak van dat soort filmpjes voorbij komen maar deze bleef hangen. Ik heb mij toen ingeschreven voor deze cursus. Ik kwam binnen en had weinig verwachtingen van cursus. Ik melde aan de cursus leider dat ik dyslexie had. Toen zei hij dat ik veel moeite zou kunnen krijgen en aan het einde van de dag helemaal gesloopt zou zijn. Dit was ook het geval. Na wat aangeleerde vaardigheden ging ik met frisse moed terug naar huis en het SmartReading proces begon al bij het eerste bord Hillegom uit. Op dag twee hebben we geleerd te springlezen en mindmappen het mindmappen vind ik erg leuk en het geeft veel plezier tijdens het leren.

Het effect voor mij op de cursus.
Deze cursus heeft voor mij vooral effect gehad op de rust, structuur en doelgerichtheid. Niet zomaar beginnen maar eerst rustig een overzicht maken. Ook het effect van het doendoel heeft mij erg geholpen. Eerst wou ik altijd alles lezen van de tekst. SmartReading is doelgericht, motiverend en rust creërend tijdens het lezen. Door het mindmappen blijft de stof beter hangen wat het studeren leuk maakt. Door het doelgericht lezen pak je alle informatie op die je in je doendoel hebt bepaald. Ik pas deze techniek nu ook toe in de colleges en tijdens het studeren. Als ik aan het smartreaden ben, bijvoorbeeld in de kantine of bij mijn vrienden dan kunnen ze praten tegen me wat ze willen, maar ik hoor ze niet eens. Ik ben super geconcentreerd aan het lezen dus. Het geeft een fijn gevoel dat je binnen anderhalf uur een boek uit hebt en ook nog begrijpt.

Wat is het effect van deze cursus op dyslexie?
Dit is persoonlijk een lastige vraag om deze te beantwoorden. Puur om het feit dat je verschillende soorten dyslexie hebt. Maar toch ben ik ervan overtuigd dat deze cursus voor alle dyslecten effect zou hebben. Een dyslect moet sowieso 3 keer harder werken dan een ander. Maar door SmartReading hoeft dit niet meer! ( Je hebt meer tijd voor leuke dingen).

Dit komt door de bepaalde techniek die je aangeleerd krijgt. Wij als dyslecten zijn gauw afgeleid en hebben moeite met concentratie. Met SmartReading merk je niet meer wat er om je heen gebeurd. Dit gevoel alleen al geeft enorm veel rust. Ik zou alle dyslectische mensen deze cursus willen aanraden het is een investering met waar voor je geld.

Plaats en data

SmartReading Studenten € 199,- / per deelnemer
Datum
Aanvangtijd
Eindtijd
Locatie
07-09-2019
10:00
17:00
Wilsonweg 6, 2182 LR Hillegom
21-09-2019
10:00
16:00
Wilsonweg 6, 2182 LR Hillegom
Meer informatie
SmartReading Studenten € 199,- / per deelnemer
Datum
Aanvangtijd
Eindtijd
Locatie
05-10-2019
10:00
17:00
Wilsonweg 6, 2182 LR Hillegom
26-10-2019
10:00
16:00
Wilsonweg 6, 2182 LR Hillegom
Meer informatie
SmartReading Studenten € 199,- / per deelnemer
Datum
Aanvangtijd
Eindtijd
Locatie
02-11-2019
10:00
17:00
Wilsonweg 6, 2182 LR Hillegom
16-11-2019
10:00
16:00
Wilsonweg 6, 2182 LR Hillegom
Meer informatie
SmartReading Studenten € 199,- / per deelnemer
Datum
Aanvangtijd
Eindtijd
Locatie
07-12-2019
10:00
17:00
Wilsonweg 6, 2182 LR Hillegom
21-12-2019
10:00
16:00
Wilsonweg 6, 2182 LR Hillegom
Meer informatie