Janneke de Waal-Bogers

Senior trainer/coach onderwijs & zorg

Janneke richt zich op ‘life long learning’ voor professionals in het onderwijs en in de zorg. Hierbij worden theorie, praktijk en borging als drietrapsraket gehanteerd. Een theoretische basis is nodig om te weten waarom iets nodig is, waarom iets werkt. Hierbij is evidence based practice een kernaspect. De vertaling van theorie naar de dagelijkse praktijk zorgt ervoor dat professionals meteen op de werkvloer aan de slag kunnen met nieuwe inzichten. Door borging van kennis en vaardigheden altijd mee te nemen in het proces wordt voorkomen dat kennis wegzakt. Hoe zorgt u na het verkrijgen van nieuwe kennis ervoor dat u deze kennis blijvend toepast én dat uw organisatie hier ook van profiteert?

TEACH THE TEACHER
Bogers-Taal is in 2009 opgericht door Janneke de Waal-Bogers. Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in het onderwijs en gezondheidzorg kon zij zich op deze manier richten op de professional die zichzelf verder wil ontwikkelen. In plaats van zich op de leerling of cliënt te richten werkt Janneke graag volgens het principe ‘teach the teacher’, door de professional te versterken, te inspireren en uit te dagen. Haar kennis die zij hierbij inzet heeft een wetenschappelijke basis en een praktische inslag. Haar passie voor het uitdragen van kennis is aangewakkerd door inspirerende leerkrachten waar zij zelf al sinds de basisschool bij in de klas heeft gezeten. De impact die de leerkracht op een kind kan hebben ziet zij als een bron van inspiratie maar ook als een grote verantwoordelijkheid. Als professionals met vragen bij haar komen en uiteindelijk vol enthousiasme de volgende dag met nieuwe kennis aan de slag willen gaan is Janneke ook tevreden.

Janneke is naast gediplomeerd logopedist geschoold als remedial teacher en video interactie begeleider en heeft diverse bij- en nascholing gevolgd op het gebied van leer- en gedragsproblematiek en didactiek. Meer informatie over Janneke leest u hier.

“Education is the most powerful weapon which you can use in the world” (Nelson Mandela).