Lezen en het onderwijs

Ik las in een artikel het volgende:
Veel jongeren gaan van school af zonder goed te kunnen lezen en schrijven
en zelfs toekomstige leraren zeggen amper boeken te lezen
.”

Dit artikel is bedoeld voor experts, mensen die begaan zijn met het onderwijs en voor onderwijsinstellingen die het interessant vinden.

De smartmethode zou een nuttige aanvulling kunnen zijn op het onderwijs, zeker gezien de zorgen die worden geuit in het artikel over de staat van het onderwijs.

SmartReading gekoppeld aan de problemen en oplossingen die worden genoemd.

1. Leesvaardigheid en tekstbegrip:
Het artikel wijst erop dat veel jongeren van school gaan zonder goed te kunnen lezen en schrijven. SmartReading kan helpen door studenten efficiënter te laten lezen, wat het tekstbegrip ten goede kan komen.

2. Lerarentekort en kwaliteit van onderwijs:
SmartReading kan mogelijk als een aanvullende tool dienen voor docenten om het leesonderwijs te verbeteren zonder extra belasting van hun tijd. Bovendien kan het leraren in opleiding ondersteunen in het verwerven van noodzakelijke leesvaardigheden alsook aanvullende kennis omdat er dan meer wordt gelezen.

3. Relevantie van de onderwerpen:
Het artikel stelt dat teksten die relevant zijn voor de leerlingen, bijdragen aan betere leesvaardigheid. SmartReading kan hierbij helpen door het mogelijk te maken voor studenten om meer teksten in minder tijd te lezen, waardoor ze een breder scala aan onderwerpen kunnen verkennen.

4. Modernisering van onderwijsmethoden:
Terwijl het artikel aangeeft dat ‘hippe’ en vaak onbewezen methoden negatief kunnen zijn, is SmartReading een methode welke “op ervaringsgericht bewijs gebaseerd is” (evidence-based). Het zou een moderne maar effectieve manier kunnen zijn om de leesvaardigheid te verbeteren.

5. Verhoging van eisen voor Leraren:
Een training in SmartReading kan deel uitmaken van de opleiding voor toekomstige leraren, als aanvulling op het weer invoeren van de verplichte leeslijst van boeken. Hierdoor zouden aanstaande leraren beter toegerust kunnen zijn om het leesonderwijs te verbeteren.

6. Diversificatie van onderwijs:
SmartReading kan een aanvulling zijn op andere methodes om zo een meer divers en rijk onderwijsaanbod te creëren. Dit zou het onderwijs kunnen versterken en de kwaliteit van het leesonderwijs kunnen verbeteren.

7. Status van het lerarenberoep:
Een goed getrainde leraar in moderne technieken zoals bijvoorbeeld SmartReading kan bijdragen aan het verhogen van de status van het lerarenberoep, wat het artikel als een noodzaak ziet. Zie het artikel.

Ook nog een gunstig effect op dyslexie

Kunnen sommige vormen van dyslexie misschien een aangeleerde manier van lezen zijn?!

De smartmethode verandert de automatisering van het lezen aanzienlijk en zal de kwaliteit van het lezen absoluut verbeteren.

De aangeleerde manier van lezen

Zie-zeg methode

Je ziet de woorden, ‘denkt’ of ‘spreekt de woorden uit’ in je hoofd en dan weet je de betekenis. Ook wel bekend als de zie-zeg methode. Tijdens het zien van het woord en “opzeggen in je hoofd” kan het mis gaan. Of, bij het “zeggen in je hoofd” en de betekenis weten kan het mis gaan.

Multitasken

Je gaat ook nadenken tijdens het lezen over wat je net hebt gelezen, terwijl je verder leest. DAT GAAT HELEMAAL NIET. Een worsteling dus omdat je niet tegelijkertijd kan lezen en erover nadenken. We kunnen bij het lezen niet multitasken en verstoort juist het begrijpen van de tekst.

Je brein kan niet multitasken.
Je kan niet tegelijkertijd informatie opnemen en informatie reproduceren door erover na te denken.

Lezen met de smartmethode

Lezen is herkenning!

Lezen is herkenning, dit komt omdat je een soort “woordenboek” in je hoofd hebt.

“Wanneer jij het woord huis leest moet je dan nadenken over wat er staat?” Nee, ik ook niet.

Je brein weet direct, tot in detail, wat er staat. Je brein houdt van context en een hele zin tegelijk lezen is lezen met context. Door deze methode lees je visueel en kan je direct de context van een zin begrijpen. Mensen met dyslexie ervaren de voordelen direct!

De automatisering van het lezen wordt heel anders door de smartmethode. Wanneer je het woord huis leest, hoef je niet meer na te denken of eerst te verklanken om te weten wat het woord betekent. Ook jouw brein leest liever een zin en weet direct de context. En zal ik je nog iets vertellen. JE KAN NIET VERGETEN WAT JE LEEST.

Dit lukt alleen met de juiste technieken, zoals met de smartmethode.

Onderzoek heeft laten zien dat we een visueel woordenboek in ons hoofd aanleggen.
Zie het artikel: Brain-visual-dictionary-treat-dyslexia

Wat gebeurt er wanneer je op de ’oude’ traditionele manier leest

Nadenken terwijl je leest.

Je brein heeft de tendens om na te denken tijdens het lezen. Omdat je brein geen twee dingen tegelijk kan doen, (multitasking), kan dit niet. Het nadenken leidt ook tot het afdwalen en terugspringen. Of je nu een academicus bent of een 11-jarige, het maakt niet uit.

Nieuwe kennis/informatie tot je nemen

Wanneer je leest ben je altijd bezig met je oude kennis; een bevestiging vinden van wat je al weet of een vergelijking te vinden van wat je nog niet weet. Wanneer jij dit bewust gaat doen, door na te denken dus tijdens het lezen, is dit een enorme worsteling omdat het simpelweg niet mogelijk is om dit op hetzelfde moment te doen. We hebben dus iets geleerd wat niet kan.

Terugspringen omdat je geen idee hebt wat je gelezen hebt

Naast de bovenstaande worsteling van lezen herken je misschien ook wel dat je als het ware een ‘nieuw boek’ in je hoofd aan het schrijven bent in plaats van lezen wat er staat. Door dit gedrag, nadenken over wat er stond, lezen we niet meer wat er staat en dit betekent dat je weer moet terugspringen. Je hebt immers geen begrip van de zin die je leest omdat je nog aan het nadenken was over de zin die je net gelezen hebt. Dit overkomt je meerdere keren per pagina. Doordat dit meerdere keren per pagina gebeurt ontstaat de neiging om af te dwalen.

Voor een boek van 250 pagina’s ben je circa 4 uur tijd kwijt aan het terugspringen!

Afdwalen

Het afdwalen ontstaat dus niet door de intelligentie van de student. Het heeft ook niets te maken met het verbanden kunnen leggen of analyseren van de tekst. Het verbanden leggen of analyseren lukt niet omdat je eigenlijk veelvuldig niet weet wat je leest of anders gezegd, invult wat je net gelezen hebt. Je zult begrijpen dat het nadenken over wat je gelezen hebt na een half hoofdstuk, eigenlijk niet eens mogelijk is omdat je de rest van het boek nog niet gelezen hebt. Als je er zo naar kijkt is het eigenlijk wel een tikkeltje bizar.

Wat gebeurt er wanneer je met de smartmethode leest

Concentratie in plaats van nadenken terwijl je leest

Wanneer je op een visuele manier leert lezen gaat niet alleen je snelheid enorm omhoog maar ook je concentratie. Dit komt omdat je brein geen tijd heeft om na te denken over wat je net gelezen hebt en dus heel zuiver leest wat er staat. De tendens om af te dwalen verdwijnt waardoor je een enorme concentratie ervaart.

Het op een zuivere manier opdoen van kennis

Doordat je met een verhoogde concentratie kunt lezen zal je meer details uit de tekst halen en uiteindelijk diepgaander weten wat je gelezen hebt.
Het terugspringen zal in grote mate tot het verleden behoren.

Omdat je een woordenboek in je hoofd hebt en jouw brein direct herkent, begrijpt en weet wat je leest, hoef je niet terug te springen.

Dit is alleen mogelijk wanneer je visueel leert lezen met de smartmethode.

Mindfull lezen

Je denkt niet na over wat je net gelezen hebt terwijl je leest, super efficiënt. Je kan in het nu zijn en het geschreven materiaal op de best denkbare manier tot je nemen, wat de kwaliteit van lezen enorm doet toenemen. Het lijkt tegenstrijdig maar is het niet.

Je hebt een superieur lange termijn geheugen

Wanneer je alle informatie gelezen hebt, dit is voor een boek van 250 pagina’s circa 2 uur, kan je gaan beginnen met het organiseren van je gedachten. Het verbanden leggen gaat op een hoogstaande en kwalitatieve manier omdat alle informatie van het boek aanwezig is in je lange termijn geheugen. Nu kunnen de discussies gaan plaatsvinden in je brein over alle concepten en ideeën die zijn opgedaan tijdens het leesproces. Een eye-opener!

De smartmethode is bewezen in en door de praktijk

Naast de bovenstaande voordelen is het inmiddels breed bekend dat SmartReading een positief effect heeft op mensen met dyslexie. In al die jaren dat SmartReading op de markt is geloven wij dat mensen die ons hebben gezegd dyslexie te hebben, geen dyslexie hadden. Zij zeggen het zelf. Luister maar eens naar deze mensen.

Wat levert SmartReading je op?

SmartReading helpt je beter te concentreren en supersnel te lezen doordat je visueel zinnen, paragraven of alinea’s tegelijk kan lezen. Dit terwijl jouw interne dialoog oftewel je denken je niet meer afleidt. Het resultaat is:

1. Verhoogd begrip:

Jouw brein
is in staat om per minuut gemakkelijk 800 woorden of meer te begrijpen in plaats van 250 tot 600 woorden

2. Verbetering geheugen:
SmartReading helpt je om op een natuurlijke manier te onthouden en verbetert jouw geheugen

3. Verbeterde concentratie:
Jouw interne dialoog, je denken, zit er niet meer tussen waardoor je concentratie hoger is

4. Doelgericht
Je brein is gefocust om de informatie tot actie om te zetten en je doel te bereiken

5. Veel meer zelfvertrouwen
De kennis die je hebt opgedaan kan je toepassen in de praktijk, dit geeft zelfvertrouwen.

Resultaten op de basisschool:

1. Leestempo is aanzienlijk verhoogd
2. Leesplezier is aanzienlijk verhoogd
3. Het langetermijngeheugen helpt de leerling gigantisch
4. De uittreksels visueel maken door middel van de mindmaps spreekt de leerlingen heel erg aan
5. De training SmartReading wordt positief ontvangen door veel leerkrachten.

Werkwijze

Dagelijks 20 minuten lezen met de smartmethode en oefenen met mindmappen. Bij de wereld oriëntatie vakken maken de leerlingen een mindmap van het thema en krijgen dit met de samenvatting van de methode mee naar huis om te leren.

Vond je het interessant en/of heb je vragen? Neem gerust contact met me op. Ik praat er met alle plezier over.

Paul van der Velde
Mob. +31(0)6 – 5439 8521

Copyright© Paul van der Velde

Het filmpje hieronder laat je zien waarom smartReading zo’n verbluffend resultaat heeft op dyslexie.

Zie en hoor wat anderen zeggen.