Ja, zie de onafhankelijke site.

Zie de honderden deelnemers die we gevraagd hebben iets te zeggen over de smartmethode.