Eerst ontspannen, dan je doel stellen, turbolezen en dan springlezen. Vooraf maak je een mindmap met de te beoordelen deelcompetenties. Naderhand schrijf je daar het een en ander bij en plaats je de bevindingen in het verslag van de leerling.