Ja, in het begin van de training doen we een leestest (nulmeting). Deze bepaalt je snelheid en begripsvermogen. De snelheid wordt gemeten in woorden per minuut en het begripsvermogen in percentages. Meten is weten nietwaar?