Dit betekent wellicht dat je perifere zicht zich nog niet geheel heeft ontwikkeld. Het kan zijn dat er in het begin groepjes woorden zijn waarbij de context zich pas vormt bij de volgende regel.
Een zin kan bestaan uit meerdere regels. Wanneer je je tempo opvoert gaat het verklanken afnemen en zul je merken dat de andere regel (eronder) automatisch van rechts naar links wordt gelezen.
Dit verschijnsel ontstaat wanneer het perifere zicht toeneemt. Het toenemen van het perifere zicht ontstaat wanneer je niet je best doet en het vanzelf ‘laat ontstaan’.