Bij een overzicht maken gaat het erom dat je een beeld hebt over de inhoud van het boek.

Aan de hand van het beeld wat je van het boek hebt, maak je een doendoel. Wanneer je het prettig vindt mag je het op papier zetten maar dat hoeft natuurlijk niet. Sommige mensen doen het wel en zetten het op hun initiële mindmap. Dat geeft hen enig houvast en structuur. Vanuit deze structuur vullen ze dan later, met het springlezen, hun initiële mindmap aan.