Omdat ons steeds wordt gevraagd wat het verschil tussen snellezen en SmartReading is, vertrouw ik erop je met de onderstaande beschrijving een duidelijk antwoord te hebben gegeven.

Snellezen is sneller ‘pratend’ lezen wat vermoeiend blijft.
Je doet met snellezen nog steeds veel te veel tegelijk.
Misschien herken je het wel. Je bent tijdens het lezen de woorden die je leest steeds aan het ‘denken’ of aan het ‘zeggen’ in je hoofd. Terwijl je leest wil je begrijpen, analyseren en onthouden wat de auteur nu precies bedoelt. Je springt steeds terug om te checken. Wanneer je iets leest wat je herkent ga je daarover ook nog eens nadenken. Ondertussen dwalen je gedachten af en je bent er niet meer bij, terwijl je wel verder leest. Het gevolg is dat je teruggaat in de tekst om het opnieuw te lezen. Wanneer je sneller ‘pratend’ leest forceer je je brein en dat is vermoeiend.

In het kort wat je tegelijkertijd doet:
• Analyseren
• Begrijpen
• Onthouden
• Afdwalen
• Terugspringen
• Teveel nadenken tijdens het lezen.

SmartReading is visueel lezen
SmartReading is op een breinvriendelijke manier lezen.
Het ‘pratend’ lezen wordt vervangen door visueel lezen, wat veel prettiger en minder vermoeiend is. Met visueel lezen, lees je hele zinnen tegelijk en neem je deze direct op. Het visuele lezen zorgt ervoor dat grote gedeeltes tekst opgenomen worden door de rechterhersenhelft functie. De rechterhersenhelft ‘verklankt’ niet maar neemt visueel op. Kortere stukjes van de tekst lees je met de linkerhersenhelft functie die wel bewust verklankt. SmartReading biedt de optimale mix tussen beide hersenhelften.

Het is een mythe dat je brein multitasking is. Met SmartReading doe je slechts 1 ding. Je leest op een visuele manier waardoor je feilloos opneemt wat er staat. Omdat je zinnen tot alinea’s tegelijk leest heb je geen ‘interne dialoog’ die je afleidt. Afdwalen gebeurt niet meer waardoor je concentratie optimaal is. Je hoeft (bijna) niet meer terug te springen. Het begrijpen en nadenken doe je wanneer je het materiaal geheel hebt opgenomen. Het slim verbanden leggenen analyses maken gaat dan gemakkelijker.

SmartReading In het kort:
• Visueel alinea’s lezen
• Geen afleiding door je ‘interne dialoog’
• Hoge concentratie
• Terugspringen verdwijnt in hoge mate
• Doordat het geheel visueel is opgenomen gaat verbanden leggen gemakkelijker

Onderstaande opmerking van een cursist verwoordt het op deze manier:
Mijn ervaring met “gewoon” lezen en SmartReading.
De ervaring is op energetisch niveau anders. Bij gewoon lezen span ik me in om de woorden tot mij te nemen, te begrijpen wat er staat, te bedenken wat ik er van vind, wat ik er aan kan hebben etc. Kortom, ik ben als persoon druk doende.
Bij SmartReading heb ik ervaren dat ik er zelf niet meer als belemmering tussen zit. Ik doe niet veel meer dan openstaan en de tekst tot me nemen. Ik ontvang de tekst rechtstreeks. De “tussenpersoon” is weg. Er is meer rust en meer rendement. Een hele verbetering!

Hoe zit dat met een roman?
We leren niets af maar kunnen wel nieuwe strategieën aanleren. Afhankelijk van je leesmateriaal kun je de beste manier kiezen. Een roman lees je langzaam om te genieten van het verhaal. Studie en werkmateriaal lees je met de smartmethode om de relevante informatie eruit te halen.