Ik heb als onderwerp enneagram gekozen. Ik merk dat ik de persoonsbeschrijvingen veel langzamer lees dan de stukken daarvoor. De ideeën dichtheid in deze stukken is ook hoog, er staan namelijk telkens kenmerken opgesomd.
In mijn doel zit ingesloten dat ik erg attent moet zijn op kenmerken van de types. Dit maakt misschien ook dat ik minder snel ga over de tekst. Is het erg dat ik veel minder snel ga over de tekst.
Of zal ik mijzelf dwingen er sneller overheen te lezen? (zoals ik ook deed in de eerdere hoofdstukken waaronder geschiedenis. Welke overigens erg goed gingen)

Het is een bekend verschijnsel dat opsommingen die te maken hebben met je doendoel veroorzaken dat je minder snel leest. Vermoedelijk komt dit omdat je wilt onthouden wat je leest. Je wilt immers graag in de praktijk invulling geven aan je doel. Wanneer je nu tijdens het lezen al erg attent moet zijn op de kenmerken van de types die je in de praktijk tegen komt, ben je waarschijnlijk aan het nadenken over de types.

Je start met analyseren en brengt verbanden aan die zouden kunnen gaan komen. Herken je dit? Mocht je dit herkennen dan doe je op dit moment teveel tegelijk en ga je langzamer lezen. Erg is dat natuurlijk niet maar….. Durf de volgende uitdaging aan te gaan. Lees met hetzelfde tempo als de hoofdstukken over de geschiedenis.
Blijft dus continue weten wat je leest waardoor je de analyse e.d. op het moment van lezen achterwegen laat. Je gaat namelijk straks de laatste stap zetten, het springlezen.

Deze stap gaat veroorzaken dat je de informatiedichtheid die beschreven is over de types op je mindmap gaat zetten.
Dan ga je bezig met: verbanden leggen en verschillen zien tussen de beschreven type mensen binnen het enneagram.
Het analyseren, denken over, verbanden leggen, begrijpen en in verband brengen met punten van jezelf komen dan scherp aan het licht.

Je herkenning van de types in de praktijk zal dan hoog zijn. Het is voor nu dus misschien nog even het gevoel of idee hebben: ‘haal ik er wel alles uit straks.’

Misschien ten overvloede, maar ga eens na of je bij de oude manier van lezen elke opsomming zou kunnen reproduceren. Waarschijnlijk niet. Je hebt dus niets te verliezen. Je kunt nadien, mocht er een opsomming of beschrijving over een bepaald type niet duidelijk voor je zijn, in de praktijk natuurlijk het boek nog eens ter hand nemen om die ene opsomming nog eens wat scherper te krijgen.

Immers, gaan voor 100% is prima wanneer je ook weet dat 100% vrijwel niet haalbaar is. Ik hoop je met dit antwoord van dienst te zijn geweest en wens je veel vrijheid toe met deze vorm van lezen.