Het is zinvol om eerst een ander boek te lezen en er een mindmap van te maken.

Lees drie hoofdstukken en ga dan springlezen en mindmappen. Dit geeft vertrouwen in de smartmethode. Wanneer je merkt dat het werkt, groeit het vertrouwen en krijg je zekerheid. Besef dat het om oefening gaat en niet om een examen te halen. Wanneer je met de attitude ‘ik moet’ een examen halen gaat lezen dan heb je waarschijnlijk teveel spanning en stress wat je niet helpt bij het aanleren van SmartReading. Daarna is het zeer verstandig om de smartmethode op je studieboeken toe te passen. Je zult merken dat je resultaten verbeteren.