Waarom ontspannen lezen en studeren zo belangrijk is.

SmartReading leert je Silent mind technieken die verder gaan dan je alleen maar vertellen dat je ontspannen moet zijn.
Met de smartmethode leer je geavanceerde ontspanningstechnieken om de wisselwerking tussen je linker- en rechterhersenhelft optimaal te maken. Deze technieken doorbreken de vicieuze cirkel van spanning en doorbreken negatieve ‘loops’ (overtuigingen) in het denken.

Weg met die angst iets te missen, gebruik het volle potentieel van je brein!
Traditionele snelleestrainingen vertrouwen te veel op herhaling en negeren de kennis die we nu hebben van het ‘whole-brain’ leren. Bij gebruik van het volledige arsenaal aan mogelijkheden van versnelde leertechnieken neemt je effectiviteit met 30% toe. Dit gaat overigens niet in 1 dag.

Hersengolven binnen de SmartReading training

Lezen met meer rust zorgt ervoor dat beide hersenhelften optimaal samenwerken. Je leert goede concentratietechnieken met SmartReading wat een belangrijk onderdeel is. Het snellezen gaat hierdoor veel gemakkelijker. Je neemt meer details op wanneer je ontspannen leest, wat weer tot beter herinneren leidt en dat is natuurlijk weer bevorderlijk voor je zelfvertrouwen.

Alles wat je leest wordt opgeslagen in Teta.

Je kunt je voorstellen dat het heel moeilijk wordt om de informatie uit Theta te halen als je in Gamma bent. Omgekeerd; als je leest ben je het beste in de Alfa staat zodat de informatie makkelijk bij Theta kan binnenkomen.

De brug tussen de Alfa- en Teta

Dit ervaar je bijvoorbeeld wanneer je net wakker bent en je onder de douche plots antwoorden krijgt op vragen of met goede ideeën komt. Dit is de brug tussen onbewust en bewust. Het is dus heel belangrijk tot rust te komen om enerzijds informatie op te kunnen slaan en anderzijds de informatie weer terug te halen.

Alfa-golven

Alfa-golven (8-12 Hz.) treden op als je ontspannen bent. Hier worden visuele prikkels verwerkt en ben je ontspannen en alert. Het leescentrum activeren waarmee je visueel leest komt hier ook om de hoek. In alfa is je denken optimaal en studeer je het beste. Uit onderzoeken blijkt dat je in alfa rustiger bent en je in staat bent goed te focussen. In alfa neem je nieuwe informatie beter op en wordt deze beter opgeslagen. Je kunt de informatie dan ook sneller naar boven halen. Alfa-golven zijn goed voor examens.

Bèta-golven

Bèta-golven (16-38 Hz.) zorgen voor je overleving, het oplossen van problemen en snel reageren. Bèta-golven zijn meetbaar in de hersenen bij boosheid, angst, agressie en als je wilt vluchten. In bèta ben je gespannen en werkt je geheugen minder goed.

Thèta-golven

Thèta-golven (4-8 Hz.) zijn je ‘creatieve’ golven die te meten zijn vlak voor het wakker worden of net voor het in slaap vallen. Soms zie je helder wat je goed of fout hebt gedaan, een moment van inzicht. Veel mensen hebben hun beste ingevingen waarbij ze zich ontspannen voelen. Wanneer je na een rit op de weg thuis bent gekomen en je afvraagt of je wel bent gestopt voor het rode licht etc., dan handel je vanuit het onderbewuste deel van de hersenen, dat niet beschikbaar is voor het bewuste deel. Thèta-golven kun je dus ook overdag hebben, tijdens het staren of dagdromen.

Delta-golven

Delta-golven (0,5-4 Hz.) komen voor bij baby’s en tijdens diepe slaap. Hoe dieper je slaapt hoe langzamer de hersengolven zijn. Gebeurtenissen uit je vroegste jeugd herinner je in deze toestand.

Gamma-golven

Gamma-golven (38-80 Hz.) De Gamma golven beginnen pas bij 38 Hz. en gaan ver door richting 80 Hz. In de gamma staat heb je een sterke waarneming en vermogen voor het oplossen van problemen. Een hoog bewustzijn.

Met SmartReading ga je weer op je natuurlijke manier lezen.