In de toekomst en misschien nu al hoef je dat niet meer te doen. Doordat we dat in de training veelvuldig hebben gedaan en jij misschien thuis ook al, is er een conditionering ontstaan.

Deze conditionering zorgt ervoor dat je leescentrum automatisch wordt geactiveerd wanneer je begint te lezen. Met andere woorden, begin eens te lezen zonder dat je jouw leescentrum activeert. Wanneer je meerdere woorden (regels, zinnen) begint te lezen is dat de feedback dat de conditionering er zit. Dit betekent dat je er in de toekomst niet meer bezig hoeft te zijn of er aan te denken.
Wanneer je feedback is dat je woord voor woord leest kun je het beste nog even doorgaan om je leescentrum bewust te activeren totdat de conditionering is ontstaan.