Bij SmartReading willen we niet “denken” tijdens het lezen, dus analyseren, begrijpen, vergelijken, verklaren etc. willen we niet.
Vandaar dat we gewoon klakkeloos lezen wat er staat, dus simpelweg aannemen wat er staat. We kennen bijna elk woord, alleen omdat het in een andere volgorde staat is er een andere context. Dit pas je toe bij Turbo lezen.