Ingezonden e-mail SmartReading & Dyslexie.

Deze e-mail is door Global Edutainment ontvangen van een moeder die met haar dyslectische zoon
de training SmartReading heeft gevolgd. Global Edutainment heeft permissie haar e-mail te verspreiden.

Onze motivatie om de training SmartReading te volgen:

Onze zoon Bas is 10 jaar, zit in groep 6 en heeft vorig schooljaar een dyslexie verklaring gekregen. Reeds in groep 2 waren de tekenen duidelijk aanwezig maar het was nog niet mogelijk om het kind te testen. (ik ben zelf paramedisch en didactisch geschoold en was erg alert op een mogelijke dyslexie vanwege erfelijke belasting van vader’s zijde).

Het leesproces is in groep 3 zeer moeizaam op gang gekomen. In groep 4 bleek de leesachterstand dermate fors dat de schoolbegeleidingsdienst werd ingeschakeld. Uit de onderzoek kon nog geen dyslexie worden vastgesteld, omdat er nog niet positief was gescoord op het criterium ‘hardnekkige achterstand ondanks remedial teaching’. Na 20 weken RT is door de schoolbegeleidingsdienst de dyslexie verklaring afgegeven.
Naast de leesproblemen heeft Bas last van stotteren en faalangst. Hij heeft verder de neiging alles heel snel te doen en maakt hierdoor veel slordige fouten. Al met al heeft Bas een forse afkeer van lezen ontwikkeld en had hij pas heel laat (rond zijn 5e) belangstelling voor voorlezen (mede dankzij jonger zusje wat wel graag voorgelezen werd).

Tot het moment van de training las hij geen boeken, maar alleen Donald Duck. In de loop der tijd was hij wel meer gaan lezen i.p.v. alleen maar plaatjes kijken. Voor Bas zijn de meeste vakken waarbij gelezen moet worden (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, etc.) lastig. Rekenen daarentegen gaat hem zeer gemakkelijk af en hier scoort hij vanaf het begin hoge A’s voor. Hij realiseert zich heel goed dat zijn ontwikkeling anders verloopt dan die van zijn klasgenoten en voelt zich vaak dom. Om niet steeds als laatste klaar te zijn, gaat hij snel werken met alle gevolgen van dien. Hij is wel gemotiveerd om thuis extra te oefenen en begrijpt hier ook het nut van. Via mijn zus werd ik geattendeerd op de training SmartReading. Een collega van haar, tevens orthopedagoog, had haar 2 dyslectische zonen met succes de training laten volgen.

Mijn doel was om te onderzoeken of we met de SmartReading methode Bas een lees/leerstrategie konden aanreiken, die hem kon helpen met zijn moeizame lees- en leerproces. Ik zie te vaak welk effect dyslexie op volwassenen heeft (gehad) en hoop Bas hier zoveel mogelijk voor te behoeden.

Hoe Bas de training heeft ervaren:

Na de eerste dag: allereerst was het een lange zit voor een erg beweeglijk jongetje, waarbij ik me serieus afvroeg wat er was blijven hangen. Wel werd hij in de loop van de dag enthousiast toen hij merkte dat hij opeens 3 zinnen tegelijk kon lezen. De volgende dag bleek Bas in staat tot in detail aan mijn moeder uit te leggen wat SmartReading inhield.

In de tussenliggende 2 weken heeft hij -met gepaste weerstand- 3 boeken over gorilla’s gelezen met de snelleesmethode. Tevens heeft hij voor het eerst uit zichzelf een leesboek (Kameleon junior) meegenomen uit de bibliotheek.

Tijdens de 2e cursusdag kon hij een behoorlijk uitgebreide mindmap maken over de gelezen stof. 2 dagen na de 2e cursusdag kwam hij ’s avonds om 21.15 uur stralend naar beneden: zijn boek was uit. Hij had in korte tijd 40 bladzijden gelezen. “hij wist niet dat lezen zo leuk kon zijn en of ik nog zo’n boek voor hem had”.

Welke onderdelen uit de training toepasbaar zijn in de leersituatie thuis (huiswerk, toetsen voorbereiden):
Bas krijgt voor geschiedenis en aardrijkskunde samenvattingen mee naar huis. Daarnaast gebruiken we uitgebreidere samenvattingen + oefentoetsen via Internet (wat je van beren leren kan.nl). We laten hem nu steeds eerst de vragen lezen en daarna de samenvatting. Vervolgens maakt hij een mindmap. Kort na de training haalde hij een 9 voor zijn aardrijkskundetoets. Meestal haalt hij een 6, dus dit was voor hem echt een succes.

We oefenen sinds kort op de PC begrijpend lezen omdat hij hier net een CITO E- score voor heeft gehaald. Hij leest nu eerst de vragen en daarna de tekst. Hij merkt dat hij hierna toch minder moeite heeft met de antwoorden, alhoewel het lastig voor hem blijft.
Bas moest vorige week een boekverslag inleveren. Hiervoor gebruikte hij het boek van de Kameleon. Hij was in staat om een goede samenvatting te geven van het boek, iets wat hem eerder duidelijk meer moeite kostte.

Welke effecten kunnen wij tot op heden waarnemen:

Meer enthousiasme voor lezen, wat wij overigens wel moeten blijven stimuleren omdat hij anders toch terugvalt in Donald Duck.
Hij lijkt iets rustiger te lezen en meer zelfvertrouwen te hebben.
Wel moeten wij hem helpen herinneren aan de 2 boeken per maand lezen op de SmartReading-methode.
Hij lijkt mijn ‘sturing’ en ondersteuning op lees/leer gebied beter te accepteren. Wij denken dat dit te maken heeft met het feit dat we samen de training hebben gevolgd.

Binnenkort hebben wij een gesprek met de leerkracht, mede omdat Bas bij de CITO’s op leestempo en begrijpend lezen slecht heeft gescoord. De leerkracht staat erg open voor de SmartReading principes. Zo krijgt hij vanaf nu de aardrijkskunde en geschiedenisboeken mee naar huis om vooraf het hoofdstuk te kunnen lezen en een mindmap te maken. Ook gaat zij na of Bas bij de begrijpend lezen toetsen eerst de vragen mag lezen.
Hartelijke groet,
Elise

Zie waarom de smartmethode zo’n verademing is voor de dyslect.