Scannen

Scannen Naast het perifeer blikveld speelt ook het fotografisch geheugen een rol. Sla een boek een seconde lang open op een willekeurige bladzijde, doe het dicht en je mag er zeker van zijn dat je er iets van hebt ‘geabsorbeerd’: een titel, een woord, een cijfer of iets anders. Het bewust terug kunnen halen vraagt oefening en ervaring met de smartmethode. Denk eens aan het volgende: Wanneer je door een straat gaat zie je in een fractie van een seconde wat de situatie is. Dat het een winkelstraat is, dat er veel voetgangers staan te wachten bij het zebrapad, dat er [...]