Strategische voorsprong met de smart methode

Vorige week had ik op zoom een interessante meeting met studenten. Zij hadden met de smartmethode meerdere boeken gelezen. In de break-out rooms werden er boekbesprekingen gehouden over de onderwerpen. Waanzinnig leuk, diepgaand en inzichtgevend.

Boeiend was ook dat er veel overeenkomsten waren over wat er gelezen was, maar ook… verschillen. We geven op basis van ons eigen referentiekader vorm aan hetgeen we lezen. Dit betekent dat nieuwe inzichten ontstaan die gedeeld worden. Niet alleen rijker worden door wat je leest dus. Maar ook rijker worden door de kennis met elkaar te delen.

Voorsprong

Lezen op deze manier geeft me een enorme voorsprong, aldus een deelnemer. Hij zei:

“ik had laatst een vergadering over een onderwerp waar ik niet veel van af weet. Ik had me verdiept in het onderwerp door in een uurtje tijd een aantal rapporten en zelfs een boek erover te lezen met de smartmethode. Verbazend, ik heb de juiste vragen kunnen stellen en door kunnen vragen omdat ik wist wat de kern was. Details doorgenomen en met de aanwezigen een enorme slag kunnen maken”.

  • Gebruik je tijd nuttig – met de smartmethode creëer je genoeg ontspanning en hou je tijd over

  • Leren is leuk – leren is leuk wanneer je de smart methode beheerst

  • Oordeel niet te snel – Oordelen is je afsluiten voor de overige 99 procent van de mogelijkheden

Lezen is belangrijk.

Het is een vroege toegansweg en vaardigheid die de weg vrijmaakt voor toekomstig succes. De bedoeling van smartreading is om een ​​positieve invloed te hebben op de geletterdheidsresultaten door vroege leesondersteuning, toegang tot boeken en betrokkenheid te bieden in een inclusieve omgeving voor alle betrokkenen. Het SmartReading-programma is een aanvulling op het leescurriculum en de instructie is bedoeld om zelfverzekerde, levenslange lezers op te bouwen die graag lezen en het gebruiken als een hulpmiddel om te leren.

Share This Post!

Join too already thousands of Students enjoying the smart method!